Nutrició Esportiva

Imprimir

L’ exercici regular moderat, 3 o 4 vegades per semana, aporta canvis fisiològics  i bioquímics molt positius pel nostre organismo:

L’ energía  que es fa servir en la pràctica esportiva es subministrada per tres combustibles principals:

Aquí es a on té un paper fonamental  el/la Dietista/Nutricionista que amb les eines adients aconsseguirà una pràctica esportiva  fiable i saludable pel nostre organisme.