Psicologia

Imprimir

PSICOLOGIA INFANTIL I JUVENIL:

Àmbit psicopedagògic:

Àmbit psicològic:

 

El nostre model d´atenció es concreta en les actuacions següents: