Medicina de l'esport

Imprimir

 

L’especialitat té els seu àmbit d’aplicació en:

Esport de competició.

La medicina de l'esport ajuda a treure profit de l'Activitat física salvaguardant la salut de l'esportista.

 

Es recomanable fer una prova d'esforç?

 

El nostre organisme desenvolupa una serie de canvis molt importnats durant la pràctica esportiva i una bona manera de conèixer mes sobre aquests canvis i com ens afecten és realitzant una prova d' esforç.

Durant la prova el pacient està contínuament monitaoritzat pe determinar les paràmetres cardíacs i valorar el comportament del cor.

Es tracta d' una molt bona manera de saber quins són els límits i com hem de gestionar l'activitat esportiva per seguir practicant l'esport amb salut.