Change Font Size

Change Screens

Change Profile

Change Layouts

Change Direction

Change Menu Styles

Cpanel

Objectius de les Revisions Mèdiques Esportives

E-mail Imprimir

 

 

 

Al Centre Salut Sesrovires donem una gran importància a les revisions mèdiques-esportives, creiem que són necessàries per fer esport amb salut.
Per desgracia,  de vegades no es dona importància a un bon control mèdic  per prevenir i evitar patologies que puguin suposar un risc per l’esportista.  S’ ha de donar valor a  les revisions fetes amb ètica i professionalitat i no solament  per aconseguir l’APTE per la fitxa federativa, es tracta d’ una eina posada a l’abast dels clubs esportius  i dels usuaris per evitar mals majors i en tot cas, detectar  qualsevol risc de patir lesions  o alteracions importants de la salut a  temps.
Per tant, la metodologia d' una revisió mèdica és realitzar  proves de salut ;  des de la més senzilla  fins la que té una complexitat major.


Les proves i els índex a controlar, recomanades pel protocol de l ‘Associació d Especialistes en Medicina Esportiva, són pes, talla, espirometria (que consta d’una sèrie de proves respiratòries senzilles sota circumstancies controlades, on es mesuren la magnitud absoluta de les capacitats pulmonars i volums, i la rapidesa amb què aquests poden ser mobilitzats), podoscòpia, test Adams, deseixos o dismetries, presa de la tensió arterial, auscultació cardíaca i electrocardiograma fins els 13 anys (a partir dels 13 s’ hauria d’afegir una prova d ‘esforç). L’ electrocardiograma és imprescindible per detectar arrítmies i alteracions cardíaques greus, com la displàsia aritmogènica del ventricle dret, el síndrome de Brugada, Wolf Parkinson White, etc.


En el  Centre Salut Sesrovires  realitzem diferents tipus de revisions esportives, aconsellant per edat i segons el  criteri médic es creu més   oportú,(de tota manera si  la fadereció  no obliga  a realitzar una determinada revisió en concret, el pacient pot sol.licitar la prova que cregui més adient, tot i que una prova d' esforç, tal com abans hem mencionat, és adiaent a partir dels 13-14 anys).

 

Cal valorar i tenir en compte aspectes com:

  • Observació de l’estat físic de l’organisme (individu sa, sospita o detecció de malaltia).
  • Detecció d’alteracions morfològiques i funcionals.
  • Mesurar el progrés d’un programa de rehabilitació mèdica.
  • Recerca de contraindicacions per la pràctica de l’activitat física.
  • Mesurar el progrés d’un programa de pèrdua de pes.
  • Mesurar l’evolució del rendiment físic d’esportistes.
  • Evitar possibles lessions originades per alteracions mecàniques del aparell locomotor.

Cobertura de Mutuas

En Centre Salut Sesrovires trabajamos en consulta con un gran número de Mútuas.

Las análíticas quedan cubiertas con todas las mutuas.

El teléfono 93 7713018 estará disponible para detallarle cualquier duda al respecto de su mútua en concreto.

Más info.

Mutua7.jpg
Mutua2.jpg
You are here Altres serveis sanitaris Revisions mêdiques esportives